volitrack

VoliTRACK je naše mistrovské dílo. Jde o univerzální nástroj pro IT organizace, ale díky svému pojetí najde uplatnění i v dalších oblastech. Uchovává všechny informace o infrastruktuře, počínaje hierarchií (vztahy mezi položkami), alokací zdrojů, přesným umístěním a konče např. správou hesel. Umí spočítat spotřebu elektrické energie, celkové náklady provozu a poskytne vizuální náhled do nastavení vnitropodnikové sítě. VoliTRACK lze využít k základní správě síťových prvků včetně konfigurace jednotlivých portů. Umí periodicky kontaktovat servery a další zařízení, dotazovat se a zaznamenávat konfigurační změny, které jsou automaticky uloženy. Předností je, že jde o Cloudový produkt, takže již není potřeba přidávat další zařízení do vaší infrastruktury. Pojďme se detailněji podívat na jednotlivé funkce.

Nástěnky

Nástěnky představují snadný způsob jak jednoduše zpřehlednit a zviditelnit jakákoliv data uložená ve VoliTRACKu. Přednastavili jsme několik nástěnek, které jsou k dispozici po zpřístupnění vaší instance. Pokud Vám nebudou stačit, můžeme snadno přidat jiné, tak abychom vám poskytli přehled nad čímkoliv, co je pro vás důležité.

volitrack-dashboard

Položky

Položky představují základní stavební kameny systému a je pouze na vás, čím ve vašem případě budou. Obvykle ale jde o datová centra, kanceláře, řady racků, racky, serverová šasi, servery, switche, pécéčka, tiskárny, mobily, síťové karty, hard disky, paměťové moduly a další.

Položky jsou připraveny na to, aby následovaly hierarchii tak, jak ji nadefinujete. Každá položka může mít svého rodiče, což zajišťuje kompletní kontrolu nad hierarchií infrastruktury vaší organizace.

volitrack-items

Hesla

Velmi silná vlastnost. Představte si, že jsou všechna vaše hesla uložena na jednom místě, odkud je jednoduše vaši správci, nebo skupiny správců mohou sdílet mezi sebou. Samozřejmostí je zabezpečení pomocí seznamů řízení přístupu (ACL), které určují, kdo z vašich správců má oprávnění na čtení nebo změnu hesel pro jednotlivé položky.

Spojení

Spojení umožňují sledování spojení. Ať jsou fyzická, nebo virtuální, všechna jsou přítomna a reprezentují spojení mezi vašimi položkami.

IP adresy

Cílem tohoto modulu je poskytnout nástroj na řízení sítě stejným způsobem, kterým přemýšlejí vaši síťaři. Sítě je možné stříhat na jednotlivé segmenty dle podsítí, je možné jim přiřadit popisku, zjistit, které sítě jsou živé (pingatelné) a další. Pro nahrání dat do VoliTRACKu můžete použít sešity (Excel, LO Calc). Samozřejmě je možný i export.

Změny

Změny registrují změny vašich (konfiguračních) položek. Mohou být zaznamenány automaticky, nebo ručně. Pokud jsou registrovány automaticky, mohou být buď zaznamenány přímo z infrastruktury (VoliTRACK zná hesla) nebo posbírány z externích nástrojů pomocí standardních HTTP API, jako je JSON, XML a YAML. Stejně jako všechny tabulky VoliTRACKu, i změny můžete řadit, filtrovat podle data, položky, nebo čehokoliv jiného. Změny mohou být zobrazeny na nástěnkách, nebo zpřístupněny přes RSS kanál.

Rezervace

S pomocí rezervací lze přiřadit jednotlivé položky, nebo skupiny položek jednotlivým uživatelům, nebo teamu. Toto je obzvláště užitečné, třeba pokud je nutné sledovat využití infrastruktury, nebo rozúčtovávat náklady na jednotlivá vnitropodniková střediska.

Správa

Správa je administrativní rozhraní pomocí kterého se nastavují vlastnosti nástroje. Umožní nastavit uživatele, skupiny, API pro spojení s dalšími systémy a ověřování a synchronizaci s poskytovateli LDAP. Jednoduché a intuitivní, přesně jak to má být.

Export dat a spolupráce s dalšími cloudovými nástroji

Data lze přímo exportovat do Excelu nebo CSV. Pro účely automatizace a interakce s externími aplikacemi jsou dostupná standardní API JSON, XML a YAML.

Ověřování pověření

Je možné použít buď vestavěnou funkcionalitu, nebo napojit instanci na jakoukoliv externí službu LDAP a tak ze stávající adresářové služby synchronizovat a ověřovat uživatele a skupiny.

Průvodci procesním tokem

Jsou dostupní k provedení základními úlohami, jako je přidání nové položky atd.

Vyhledávač MAC adres

Tento jednoduchý bezpečnostní nástroj vám umožní vyhledat libovolnou MAC adresu, tak jak byla zaznamenána síťovými prvky. To je velmi důležité např. při vyšetřování něčeho, co by se nemělo dít.

Asistent výpadku

Poskytuje nástroj pro plánování a provedení výpadku, ať jde o jednoduchý upgrade jediného systému, nebo stěhování celého datacentra.

RSS

S pomocí RSS čtečky můžete odebírat informace z jakéhokoliv seznamu (tabulky) definovaného ve VoliTRACKU. Takto např. nepříjdete o ani jednu důležitou změnu, která se odehrála ve vaší infrastruktuře.